Sidhuvudbild

Verksamhet

Vårt mål är att vara Täbys bästa förskola där barnen får växa upp i en trygg, utvecklande o lärorik miljö.

Vi stöder varje barns utveckling för att bli en självständig, ansvarstagande person som tar hänsyn till, respekterar och lyssnar till andra. Frihet under ansvar är något vi värderar högt och som barnen får lära sig tidigt hos oss - i alla situationer ges barnen så mycket ansvar och inflytande som de utifrån sin ålder och mognad klarar av. Barnens färdigheter och intressen uppmuntras. Vi leker fram kunskaper om bokstäver och siffror och när barnen lämnar Hattstugan för förskoleklass är de väl rustade att möta grundskolan.

Barnen lär sig dessutom ett varsamt förhållande till natur och miljö och att känna sig trygga i naturen. De ges möjlighet att utveckla sin förmåga att använda teknik i vardagen och att utforska hur enkelt teknik fungerar.

Stort engagemang från såväl pedagoger som föräldrar präglar Hattstugan

Förskolechefen och pedagogerna ansvarar för pedagogiken och arbetet med barnen. Vi arbetar efter fastslagen läroplan för förskolan och följer Täby kommuns förskoleplan samt riktlinjer. Kommunen genomför regelbunden tillsyn av vå̊r verksamhet. Pedagogerna dokumenterar varje barns arbete och utveckling på förskolan och det presenteras i en personlig pärm som föräldrarna kan ta del av av när de vill. Ni som föräldrar erbjuds utvecklingssamtal en till två gå̊nger per år. Där diskuteras barnets utveckling och föräldrar kommer överens med pedagoger om det finns ärenden att tänka på.

Hattstugan_Montessori_Jack_Nils.JPG