Sidhuvudbild

Synpunkter och klagomål

Förskolan är sedan den nya skollagen infördes 2010 en egen skolform. Det innebär att förskolan har ett ansvar att ta emot och hantera klagomål på den utbildning som förskolan bedriver.

Rutiner för klagomålshantering
Enligt skollagen 4 kap. 8§ skall huvudmannen (Hattstugans montessoriförskola ek.förening) ha skriftliga rutiner för att ta emot och utreda klagomål mot utbildningen. Vi ser klagomål som ett tillfälle att förbättra vår verksamhet. Om klagomålen visar att det finns brister i verksamheten så ska huvudmannen se till att bristerna åtgärdas.

Vem framför jag mina klagomål till?
Om det är något som inte motsvarar dina förväntningar eller som du är missnöjd med i ditt barns utbildning, ta då kontakt med förskolechefen. Använd gärna blanketten som finns på intranätet under "Arkiv" (Synpunkter och klagomål)

Vad händer med klagomålet?
Alla klagomål utreds, följs upp och dokumenteras. Återkoppling till dig som förälder ska ske inom 10 arbetsdagar. Beroende på klagomålets art hanteras det och åtgärdas på olika sätt men alltid i samverkan dig som förälder. Klagomål samt vilka åtgärder som vidtagits redovisas för styrelsen.

Styrelsen ansvarar för att denna rutin utvärderas en gång/år.