Sidhuvudbild

Styrelsen

Ordförande
Anna Bladh Redzic
E-post: annabladhredzic@gmail.com

Vice ordförande och sekreterare
Charlotte Hallgren
E-post: cstanler@hotmail.com

Ekonomiansvar och kassör
Johanna Söderberg
E-post: johanna.soderberg83@gmail.com

Personalansvar
Maria Plannthin
E-post: maria.plannthin@se.pwc.com

Informationsansvar
Elisabet Boson
E-post: boson.elisabet@gmail.com

Köansvar
Lovisa Hallman
E-post: koansvarig@hattstugan.info

Suppleant
Anders Gullbrandsson
E-post: anders@gullbrandsson.se

Suppleant
Josef Hjort
E-post: Josef.hjorth@gmail.com

Suppleant
Liza Lydberg
E-post: liza_lyberg@hotmail.com

Hattstugan_Montessori_parlor.JPG