Sidhuvudbild

Personal

På Hattstugan har vi hög personaltäthet med en väl fungerande personalgrupp. Vi strävar efter att ha erfarna och välutbildade pedagoger.

Hattstugan har förmånen att ha pedagoger som är besjälade av sitt arbete och av våra barns utveckling. Medarbetarna är aktiva, kreativa och genomför en rad olika aktiviteter för barnen. Det är allt från sång och musik till utflykter i skogen eller aktiviteter med teman från verksamheten, tex Äpplets dag och mattedagen i Altorpskogen. I den dagliga verksamheten lär sig barnen att vara självständiga. Intresse för bokstäver och siffror uppmuntras och varje barn kan utveckla sina färdigheter.

Hattstugan_Montessori_garn.JPG