Sidhuvudbild

Vi stödjer varje barns egen utveckling

Vårt mål är att vara Täbys bästa förskola där barnen får växa upp i en trygg, utvecklande och lärorik miljö. Stort föräldraengagemang startade 2004 föräldrakooperativet Hattstugans Montessoriförskola. Idag har Hattstugan blivit en fullvuxen montessoriförskola men kännetecknas fortsatt av ett stort engagemang från såväl föräldrar som vår fantastiska personal.

Läs mer om Hattstugans Montessoriförskola här

IMG_7302-kopia.jpg

”Det råder en familjär stämning på Hattstugan. Det är en tillåtande atmosfär som innebär att var och en får möjlighet att 'vara sig själv' i gruppen. Ett planerat samarbete mellan de vuxna gör att alla känner alla barn och tar ansvar för dem.” Säger Täby kommun i samband med ett besök*

Välkommen på Öppen hus!

Den 14 mars 2019 kl. 18.30-19.30 är det Öppen hus på Hattstugan. Välkommen att titta på våra fina lokaler, träffa personal och föräldrarepresentanter och ställa dina frågor om vår fantastiska förskola. Välkommen!

Logga in Hemsida från Lawebb Logga in